How to: Pleated skirt paper design

We will show you how to create the paper design for pleated skirt. Ukážeme si ako vytvoriť papierový strih pre skladanú sukňu. At first get ...

We will show you how to create the paper design for pleated skirt.
Ukážeme si ako vytvoriť papierový strih pre skladanú sukňu.
At first get the design paper, cut as much as you think you might need. It is good thing to iron it first lightly, so the paper wont roll.
Najprv si odstrihnite toľko strihového papiera koľko si myslíte, že budete potrebovať. Je dobré najprv papier prežehliť aby sa neroloval.

What to do?

The main part of the design are the darts. We decided to have four darts on the front piece and four on the back piece. Darts look like the one on the picture below. I made mine to be 3 centimeters long, but you can make them as long as you personally want, just make sure that they are all equally long.
Najdôležitejšia časť tohto strihu sú záševky, ja som si ich vytvorila 3 centimetre dlhé ale vy si môžte vyrobiť akokoľvek dlhé chcete. Len sa uistite, že všetky budú rovnakej dĺžky.

For the design creation you need to measure your waist. Then you divide it into two halves, first will be the front part and the second the back part. This design is for my waist - 72 cm wide, so after folding this one half will be 18 centimeters wide.If you have smaller or bigger waist adjust the design to your specific waist.
Pre vytvorenie strihu si musíte odmerať dĺžku pásu. Túto potom predelíte na dve časti, jedna časť bude predný diel a druhá zadný diel.Tento návrh je pre 72 centimetrový pás, takže po poskladaní bude táto polovica predného dielu dlhá 18 centimetrov. Ak je váš pás menší alebo väčší upravte si ho podľa vašej odmeranej veľkosti.
The front side is divided in two and when you cut it out, you add the right side to the edge of fabric where it is folded.
Predný diel je rozdelený na dve časti a pri vystrihovaní sa pravá strana priloží na okrej látky, kde je látka prehnutá.

After creating the paper design you should try and fold it and measure it. 
Po vytvorení papierového strihu si skúste poskladať strih a zmerať si, či ste ho správne nakreslili.

For the back, we created almost the same design. Only difference was with the right edge, since we divided the back side in two different parts and sewed it in the center. So when you will be adding 1 centimeter for sew allowance dont forget to add 1 centimeter on the right side too.
Zadný diel vyzerá v podstate rovnako ako predný, ale rozdelili sme ho na dve časti, ktoré budeme zošívať spolu, takže nezabudnite pridať centimeter na pravý okraj rovnako ako na ostatné strany.
After creating both the designs it is good to curve the upper part of the design since people normally are more roundish:)
Po vytvorení obidvoch je dobré trošku zaobliť vrch sukne.
For creating this you just measure about 1 or 2 centimeters from the edge of design and create a line from that point to the edge. Mine is about 10 centimeters long. You can create it as long as you want, just make sure that every one of them is the same length as the others.
Aby sme vytvorili toto zaoblenie odmeriame asi 1 alebo 2 centimetre od okraja strihu a spravíme čiaru z odmeraného bodu až ku okraju. Môže byť akokoľvek dlhá, moja je 10 centimetrov dlhá, nech si ju spravíte akokoľvek dlhú ubezpečte sa, že všetky sú rovnako dlhé.

That would be it, dont forget to add 1 centimeter for seam allowance and fold the paper design to make sure it has the right size.
To by bolo všetko nezabudnite pridať centimeter na okrajoch aby ste mali ako zošiť jednotlivé diely.
When you add the seam allowance on the paper design you can move the pieces to each ther closely saving place on fabric.
Keď pridáte centimeter na zošívanie už na papieri, môžte poukladať strih na látku bližšie k sebe a ušetriť tým látku.


Sincerely,
whitelilit

You Might Also Like

0 komentárov